Kotipalveluyrityksille palautteen kerääminen on arkipäivää

Kotipalveluyrityksille asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa arkea. Ne yritykset, jotka toimivat palveluntuottajana palvelusetelillä sitoutuvat jo sopimuksissaan toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Määrätyn ajan kestävissä asiakassuhteissa on asiakkaan hoitopalaute toimitettava kunnalle kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä ja sen tulee olla kunnan käytettävissä ennen kuin lasku maksetaan.

Hyvien hoitopalautteiden varmistamiseksi asiakkaiden arvioita on hyvä kerätä koko hoitosuhteen ajan, jolloin yrityksellä on mahdollisuus puuttua mahdollisiin negatiivisiin palautteisiin välittömästi.